Grafisk profil för ditt företag

Vad är en grafisk profil

Det är viktigt att både dina existerande och potentiella kunder känner igen dig, din stil. Igenkänning och förtroende hos dina kunder är vad som byggs med en stark grafisk profil.

En grafisk profil består av regler för hur din logotyp ska användas, vilket teckensnitt som ska användas. Hur, var och med vilken proportion som dina färger ska användas.

Så jobbar på vi på Röd. Grön. Blå.

Typografi

Bildval

Målgruppsanpassad kommunikation